Stap 3: Cursussen

Onder dit kopje kunt u uw cursussen kwijt. Voor de duidelijkheid heb ik hiervan een apart kopje gemaakt in plaats van opleidingen en cursussen samen te voegen. Hieronder een voorbeeld hoe u dat zou kunnen weergeven in uw CV. Basiscursus Recht, Open Universiteit Certificaat behaald in 2011